Tisak na razne materijale i proizvode; tekstil, plastiku, keramiku, upaljače, olovke, vrećice i slično.